SAMENWERKING


Mindstep Psychologie neemt deel aan een intervisiegroep, bestaande uit GZ-psychologen en klinisch psychologen in de regio. Verder ben ik goed bekend met de verschillende zorgmogelijkheden in de regio en zal ik, indien nodig, doorverwijzen. Mits toestemming en indien gewenst heb ik hierbij overleg met de huisarts, bedrijfsarts en/of andere betrokken zorgprofessionals. 


ALGEMENE VOORWAARDEN


  1. Mindstep Psychologie werkt conform de richtlijnen van het beroepsregister van GZ-psychologen. Het betekent onder meer dat de GZ psycholoog van Mindstep Psychologie vertrouwelijk om zal gaan met de door jou gegeven informatie. Het verstrekken van informatie aan derden is alleen mogelijk met jouw toestemming. Zie voor meer informatie over de beroepscode van psychologen de website van de vereniging van GZ Psychologen NVGzP.nlHet uitgebreidere privacystatement van Mindstep Psychologie (in het kader van de AVG) is onderaan deze pagina te vinden. 
  2. De gesprekken vinden veelal buiten en dus in openbaar gebied plaats, waardoor anderen ons wel kunnen zien en mogelijk horen. De kans bestaat hierdoor dat persoonlijke informatie toch naar buiten komt. Mindstep Psychologie kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 
  3. De GZ psycholoog van Mindstep Psychologie kan tevens niet aansprakelijk worden gesteld voor jouw gedragingen, daar blijf je ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor. 
  4. Een sessie of een traject kan worden geweigerd op het moment dat jouw problematiek niet aansluit bij de dienstverlening van Mindstep Psychologie. Ook zal Mindstep Psychologie dienstverlening weigeren wanneer niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan. 
  5. Een afspraak kan uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd en verzet. Daarbinnen komt de sessie te vervallen en wordt deze meegerekend voor het totaal aantal sessies. 
  6. In het geval van particuliere vergoeding krijg je van Mindstep Psychologie per maand een factuur per mail. Bij vergoeding via je zorgverzekeraar krijg je bij afronding van de behandeling de eindfactuur. Het is de bedoeling dat jij deze aan Mindstep Psychologie betaalt en dat jij de factuur indient bij de zorgverzekeraar ter restitutie. De betalingstermijn per factuur is twee weken. Je bent zelf verantwoordelijk om vooraf aan de behandeling te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden jouw verzekeringsmaatschappij hanteert. Mindstep Psychologie is niet aansprakelijk indien de zorgverzekeraar niet of minder dan gedacht vergoedt. 
  7. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken. 
  8. Indien je dienstverlening van Mindstep Psychologie afneemt, ga je akkoord met deze voorwaarden.
  9. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen Mindstep Psychologie en jou is Nederlands recht van toepassing.

KLACHTENREGELING


Het laagdrempelige karakter van Mindstep Psychologie zet zich voort in de open houding ten aanzien van feedback op de dienstverlening. Je bent welkom om zowel positieve als negatieve ervaringen te bespreken. Voel je daarbij vrij om eventuele klachten kenbaar te maken. Als we er samen niet naar jouw tevredenheid uitkomen, kun je met je klacht terecht bij de NVGzP, de beroepsvereniging van GZ-psychologen. Mindstep Psychologie is aangesloten bij (de klachtenregeling van) deze vereniging. Deze klachtenregeling is te vinden via de volgende link: NVGzP Klachtenregeling


KWALITEITSSTATUUT


Mindstep Psychologie beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Hiermee voldoet Mindstep Psychologie aan de kwaliteitseisen die door de overheid zijn opgesteld voor een vrijgevestigde GZ-psycholoog. Het kwaliteitsstatuut is op verzoek in de praktijk in Voorburg in te zien. 


PRIVACYSTATEMENT


Download
Privacystatement Mindstep Psychologie
Privacystatement Mindstep Psychologie.pd
Adobe Acrobat document 658.3 KB