Muriel Bakker

VOOR WIE?


Als je kampt met psychische klachten en/of persoonlijke vraagstukken en het concept van Mindstep Psychologie spreekt je aan, ben je meer dan welkom en op de juiste plek. Ik ben gespecialiseerd en ervaren in behandeling van psychische klachten door overspanning/burn-out, paniek, angst, somberheid, rouw/verlies en/of trauma en vraagstukken op het gebied van werk/loopbaan, relatie/huwelijk, (vroegere) gezinsproblemen, onzekerheid, assertiviteit en verstevigen mentale zelfzorg. Daarbij ben je ook op je plek bij Mindstep Psychologie als je AD(H)D en/of een stoornis in het autisme spectrum hebt. Wandeltherapie is ook dan heel passend. Het is goed om te weten dat ik de werkwijze van de positieve cognitieve gedragstherapie hanteer. Dit houdt onder meer in, dat ik graag van jou wil weten wat het doel is dat je bereikt wilt hebben aan het einde van het traject bij Mindstep Psychologie. Ik zal tijdens de eerste sessie(s) doorvragen tot je een concreet, meetbaar doel voor ogen hebt, zodat we vervolgens in het traject kunnen focussen op wat er al weer beter gaat in de richting van jouw te bereiken doel en wat er nodig is om nog een stap verder te komen. Neem gerust contact op om te vragen of jouw doel ook bij Mindstep Psychologie thuishoort.