VERGOEDINGVia de werkgever


Vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie verloopt meestal via de werkgever. Je bent dan door de bedrijfsarts, leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werker op mij gewezen. Het kan ook dat jij aan jouw bedrijfsarts of leidinggevende om toestemming voor een aanmelding bij Mindstep Psychologie vraagt. Voordeel is voor eenieder dat jij snel en adequaat aan de slag kan met jouw herstel. Als jij weet dat de werkgever wil investeren in jouw gezond functioneren, kun je een kennismakingsafspraak bij mij inplannen. Aan de hand van deze kennismaking, stuur ik indien passend een voorstel en offerte aan de leidinggevende voor een begeleidingstraject. Deze offerte is afgestemd op het behandeldoel en de benodigde intensiteit. 

 

Tijdens het traject vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever. Tevens worden kunnen e-health oefeningen en/of modules worden ingezet, ter ondersteuning om ook buiten de sessies actief aan de slag te zijn met je persoonlijke leerdoelen. 


 Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie

NB: Mindstep Psychologie werkt niet meer middels vergoeding via de zorgverzekeraar.