VERGOEDING


Voor vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie bestaan de volgende mogelijkheden:

  1. Particuliere vergoeding: je betaalt de sessies bij Mindstep Psychologie zelf. Je krijgt per maand een factuur voor het aantal sessies die maand.  
  2. Via de werkgever: Mindstep Psychologie is gespecialiseerd in bedrijfspsychologische zorg. Als er bijvoorbeeld sprake is van verzuim en re-integratie of anderszins invloed op werkfunctioneren door psychische klachten, kan een werkgever besluiten te investeren in psychologische hulp. Werkgevers hebben vaak budget voor (psychologische) begeleiding van hun medewerkers. Mindstep Psychologie kan op verzoek van werkgever, medewerker en/of bedrijfsarts na een eerste kennismakingsgesprek een offerte opstellen voor een begeleidingstraject. 

NB: ik bied geen trajecten, waarvan de vergoeding (deels) via de zorgverzekering loopt. Reden hiervoor is dat mijn affiniteit vooral bij de arbeidsgerelateerde problematiek ligt en deze problematiek veelal niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. 


TARIEF


  • Losse consulten: Mindstep Psychologie hanteert de gangbare tarieven voor een GZ- psycholoog. Voor 2020 is het tarief voor een los consult 98 euro per sessie van drie kwartier. Dit tarief is conform het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit
  • Werkgeverstrajecten: voor trajecten die de werkgever vergoedt, wordt na de kennismakingsafspraak indien passend een offerte voor het vervolg opgesteld. Deze offerte is afgestemd op het behandeldoel en de benodigde intensiteit. Tijdens het traject vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever. Tevens worden, indien passend, e-health oefeningen en/of modules ingezet, ter ondersteuning om ook buiten de sessies actief aan de slag te zijn met je persoonlijke leerdoelen. 

NB: dienstverlening van Mindstep Psychologie is vrijgesteld van BTW. 

 

Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie