VERGOEDING


Voor vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie bestaan de volgende mogelijkheden:

 1. Particuliere vergoeding: je betaalt de sessies bij Mindstep Psychologie zelf. Je krijgt per maand een factuur voor het aantal sessies die maand.  
 2. Via de werkgever: Mindstep Psychologie is gespecialiseerd in bedrijfspsychologische zorg. Als er bijvoorbeeld sprake is van verzuim en re-integratie of anderszins invloed op werkfunctioneren door psychische klachten, kan een werkgever besluiten te investeren in psychologische hulp. Werkgevers hebben vaak budget voor (psychologische) begeleiding van hun medewerkers. Mindstep Psychologie kan op verzoek van werkgever, medewerker en/of bedrijfsarts na een eerste kennismakingsgesprek een offerte opstellen voor een begeleidingstraject. 
 3. Via de zorgverzekering: voor vergoeding via de zorgverzekering dient er in ieder geval sprake te zijn van een diagnose en een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ. Mindstep Psychologie heeft een contract met zorgverzekeraars DSW, InTwente, Stad Holland, Promovendum, Besured en National Academic. Reden hiervoor is dat zij vrije zorgkeuze bieden voor iedere polis. Bij deze verzekeraars dient Mindstep Psychologie de eindfactuur rechtstreeks in en is er sprake van volledige vergoeding (los van het eigen risico). Mindstep Psychologie biedt verder niet-gecontracteerde zorg binnen de Basis GGZ voor volwassenen. Het betekent dat het van je polis afhangt welk percentage je op restitutiebasis vergoed krijgt. Bij een volledige restitutiepolis is dat 100%. Bij een (gedeeltelijke) naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Voor het percentage dat jouw zorgverzekeraar vergoedt voor een traject bij een niet-gecontracteerde zorgverlener, kun je het beste zelf contact opnemen met de zorgverzekeraar.

TARIEF


 • Losse consulten: Mindstep Psychologie hanteert de gangbare tarieven voor een GZ- psycholoog. Voor 2018 is het tarief voor een los consult 96 euro per sessie van drie kwartier. Dit tarief is conform het tarief dat is vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Dienstverlening van Mindstep Psychologie is vrijgesteld van BTW. 
 • Werkgeverstrajecten: voor trajecten die de werkgever vergoedt, geldt een tarief van 135 euro per sessie. Hierbij vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever.
 • Zorgtrajecten: voor de Basis GGZ zorgtrajecten heeft de Nederlandse Zorgautoriteit vier mogelijkheden vastgesteld. Hieronder deze trajecten met daarbij de bijbehorende totaaltarieven, geldend voor trajecten die starten in 2018:
  1. Kort traject (3 tot 4 sessies) :           487,- euro       
  2. Midden traject (5 tot 7 sessies):       830,- euro       
  3. Intensief traject (8 tot 11 sessies): 1301,- euro     
  4. Onvolledig traject :                           198,-  euro  (in geval van bijvoorbeeld een doorverwijzing na 1 of 2 sessies voor beter passende zorgverlening) 

  Het totaaltarief van de zorgtrajecten zoals boven beschreven is enerzijds gebaseerd op directe tijd (de face-to-face sessies plus inhoudelijk telefonisch of mailcontact). Het aantal sessies, zoals boven aangegeven, is dan ook inclusief inhoudelijk telefonisch of mailcontact. Anderzijds bestaan de trajecten uit indirecte tijd, waaronder administratie, klachtenmetingen, voorbereiding, verslaglegging, huisartsbrieven, overleg met andere betrokken zorgprofessionals.  Je krijgt aan het einde van het zorgtraject de eindfactuur. Deze factuur betaal je aan Mindstep Psychologie en kun je ter restitutie indienen bij jouw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar zal daarbij aanspraak doen op het nog openstaande bedrag van jouw eigen risico, omdat behandelingen in de Basis GGZ onder de eigen risico regeling vallen. 

   

  Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie.