VERGOEDINGVia de werkgever


Vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie verloopt meestal via de werkgever. Je bent dan door de bedrijfsarts, leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werker op mij gewezen. Het kan ook dat jij aan jouw bedrijfsarts of leidinggevende om toestemming voor een aanmelding bij Mindstep Psychologie vraagt. Voordeel is voor eenieder dat jij snel en adequaat aan de slag kan met jouw herstel. Als jij weet dat de werkgever wil investeren in jouw gezond functioneren, kun je een kennismakingsafspraak bij mij inplannen. Aan de hand van deze kennismaking, stuur ik indien passend een voorstel en offerte aan de leidinggevende voor een begeleidingstraject. Deze offerte is afgestemd op het behandeldoel en de benodigde intensiteit. 

 

Tijdens het traject vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever. Tevens worden, indien passend, e-health oefeningen en/of modules ingezet, ter ondersteuning om ook buiten de sessies actief aan de slag te zijn met je persoonlijke leerdoelen. 

 

 


Via de zorgverzekeraar


In sommige gevallen kan (een deel van) de vergoeding via de basisverzekering verlopen. Er dient dan sprake te zijn van een diagnose en een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ. De hoogte van de vergoeding is onder meer afhankelijk van het type polis dat je hebt afgesloten. Bij een volledige restitutiepolis is dat meestal 100%. Bij een naturapolis ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Check de voorwaarden van je zorgverzekeraar zodat je weet waar je aan toe bent. In alle situaties geldt dat het nog openstaande risico wordt aangesproken, omdat de vergoeding via de basisverzekering verloopt. 

 

Met een paar zorgverzekeraars heb ik een contract afgesloten, waardoor er sowieso sprake is van volledige vergoeding met aftrek van het openstaande eigen risico. Met DSW heb ik voor 2020 en 2021 een contract. Voor 2021 heb ik ook een contract afgesloten met de Amersfoortse, Ditzo en Aevita. Het eigen risico wordt aangesproken van het jaar waarin een traject start. 

 

Voor trajecten waarvan de vergoeding via de zorgverzekeraar loopt, heb ik beperktere ruimte. Het kan zijn dat er een wachttijd of zelfs een aanmeldstop is. Informeer svp naar de mogelijkheden. 


NB 1: voor zorgmedewerkers die door de coronazorg overbelast zijn geraakt maak ik zo spoedig mogelijk ruimte, dan geldt er sowieso géén wachttijd! 

NB2: dienstverlening van Mindstep Psychologie is vrijgesteld van BTW. 

 

 

Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie