VERGOEDING


Vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie verloopt via de werkgever. Je bent meestal door de bedrijfsarts, leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werker op mij gewezen. Als jij weet dat de werkgever wil investeren in jouw gezond functioneren, kun je een kennismakingsafspraak bij mij inplannen. Aan de hand van deze kennismaking, stuur ik indien passend een voorstel en offerte aan de leidinggevende voor een begeleidingstraject. Deze offerte is afgestemd op het behandeldoel en de benodigde intensiteit. 

 

Tijdens het traject vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever. Tevens worden, indien passend, e-health oefeningen en/of modules ingezet, ter ondersteuning om ook buiten de sessies actief aan de slag te zijn met je persoonlijke leerdoelen. 

 

NB 1: ik bied geen trajecten, waarvan de vergoeding (deels) via de zorgverzekering loopt. Reden hiervoor is dat mijn affiniteit vooral bij de arbeidsgerelateerde problematiek ligt en deze problematiek veelal niet vergoed wordt door de zorgverzekeraars. 

 

NB 2: dienstverlening van Mindstep Psychologie is vrijgesteld van BTW. 

 

 

Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie