VERGOEDINGVia de werkgever


Vergoeding van een traject bij Mindstep Psychologie verloopt meestal via de werkgever. Je bent dan door de bedrijfsarts, leidinggevende of bedrijfsmaatschappelijk werker op mij gewezen. Het kan ook dat jij aan jouw bedrijfsarts of leidinggevende om toestemming voor een aanmelding bij Mindstep Psychologie vraagt. Voordeel is voor eenieder dat jij snel en adequaat aan de slag kan met jouw herstel. Als jij weet dat de werkgever wil investeren in jouw gezond functioneren, kun je een kennismakingsafspraak bij mij inplannen. Aan de hand van deze kennismaking, stuur ik indien passend een voorstel en offerte aan de leidinggevende voor een begeleidingstraject. Deze offerte is afgestemd op het behandeldoel en de benodigde intensiteit. 

 

Tijdens het traject vindt, indien gepast en gewenst, telefonische afstemming met en terugkoppeling aan bedrijfsarts en/of leidinggevende plaats en een driegesprek op locatie van de werkgever. Tevens worden kunnen e-health oefeningen en/of modules worden ingezet, ter ondersteuning om ook buiten de sessies actief aan de slag te zijn met je persoonlijke leerdoelen. 

 

 


Via de zorgverzekeraar


Indien er sprake is van een diagnose en een verwijzing van de huisarts naar de Basis GGZ, kan (een deel van) de vergoeding via de zorgverzekeraar lopen. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van waar je verzekerd bent en/of het type polis dat je hebt afgesloten. Bij een volledige restitutiepolis is dat meestal 100%. Voor zorgverzekeraars met wie ik een contract heb afgesloten (zie hieronder) geldt eveneens 100% vergoeding. Bij een zorgverzekeraar waar jij een naturapolis hebt en ik geen contract (dat is bij VGZ en hun labels), ligt de vergoeding tussen de 60% en 80%. Check de voorwaarden van je zorgverzekeraar zodat je weet waar je aan toe bent. In alle situaties geldt dat het nog openstaande risico wordt aangesproken, omdat de vergoeding via de basisverzekering verloopt. 

 

Met de volgende zorgverzekeraars heb ik voor 2021 een contract afgesloten, waardoor er sowieso sprake is van volledige vergoeding met aftrek van het openstaande eigen risico: 

  • ASR: Amersfoortse en DITZO
  • Caresq: AEVITAE en EUCARE
  • CZ groep: CZ, Nationale Nederlanden, OHRA
  • DSW: DSW, InTwente en Stad Holland
  • ENO: Hollandzorg, Salland en Zorgdirect
  • Menzis groep: Menzis, Hema en Anderzorg
  • ONVZ: VvAA, PNO en Jaaah
  • Zilveren Kruis: Zilveren Kruis, Prolife, One Underwriting Health, FBTO, Interpolis en De Friesland
  • Zorg en Zekerheid

Voor trajecten waarvan de vergoeding via de zorgverzekeraar loopt, heb ik beperktere ruimte. Het kan zijn dat er een wachttijd of zelfs een aanmeldstop is. Informeer svp naar de mogelijkheden. UPDATE 5 juli 2021: momenteel is er helaas een aanmeldstop voor trajecten via de zorgverzekeraar. 


NB 1: zorgmedewerkers die door de coronazorg overbelast zijn geraakt hebben voorrang, voor hen geldt er géén wachttijd en geen aanmeldstop! 

NB2: dienstverlening van Mindstep Psychologie is vrijgesteld van BTW. 

 

 

Je kunt met mij contact opnemen voor meer informatie