LOCATIE VAN DE AFSPRAKEN


De wandelsessies vinden plaats in het Haagse Bos, met als startpunt de loopbrug aan de Bezuidenhoutseweg tegenover de Carel Reinierszkade. Voor de afspraken die binnen plaatsvinden, maken we gebruik van de gespreksruimte te Voorburg op de Redenburgstraat 12 of die vlakbij het Haagse Bos op het Emmapark 14.  Zie onder google maps voor locatie Haagse Bos, Emmapark in Den Haag en Redenburgstraat in Voorburg. 


HAAGSE BOS

EMMAPARK DEN HAAG

REDENBURGSTRAAT VOORBURG
WANNEER SPREKEN WE AF?


De sessies voor nieuw op te starten trajecten kunnen plaatsvinden op de vrijdagen overdag, tussen 9.00u en 18.00u. Voor reeds lopende trajecten zijn voorlopig ook nog de dinsdagen beschikbaar. Sessies zijn ook binnen mogelijk (vanwege EMDR, weersomstandigheden of anders). Na aanmelding bel ik je eerst om onder andere verder af te stemmen of het doel, dat je bereikt wilt hebben aan het eind van een traject, passend is bij Mindstep Psychologie.